Verksamhet

Stiftelsens ändamål är enligt § 2 av stadgarna att befrämja vetenskaplig forskning i anslutning till

a) företagsekonomi och

b) utveckling av den globala handeln. 

Detta ändamål förverkligas genom att stiftelsen utdelar personliga stipendier och gratifikationer samt finansiellt stöd för större projekt.