Utdelade stipendier

Under de senaste åren har stipendierna utdelats huvudsakligen för pro gradu arbeten eller doktorsavhandlingar. Sökandena har mestadels varit från Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet, Åbo Akademi samt Uleåborgs och Tammerfors universitet.