Stipendier

Stipendierna och gratifikationerna är avsedda för

a) företagsekonomisk forskning, och

b) utveckling av den globala handeln.

Eftersom en av stiftelsens styrelseledamöter kände testator och hans värderingar mycket väl, har styrelsen ansett sig kunna tolka stiftelsens stadgar på så sätt, att stipendierna kan ges för seriös forskning i anslutning till de ekonomiska vetenskaperna i mera vidsträckt bemärkelse. Styrelsen har bemödat sig om att finna stipendiater och projekt som uppfyller kravet på vetenskaplighet.