Direktiv

Stiftelsen utdelar årligen i december stipendier och understöd på basen av ansökningar gjorda på stiftelsens blankett och inlämnade senast den 30 september. Blanketten fylls i på svenska, finska eller engelska.

Styrelsen skulle gärna se något större projekt som kunde finansieras under flera år, t.ex. ett avhandlingsprojekt där stiftelsen skulle ersätta kostnaderna och betala ett skäligt uppehälle så att vederbörande på heltid kunde ägna sig åt sin forskning.