2019

Lauri Loikkanen

Aalto-universitetet, för doktorsavhandling

9 000 euroKatharina Schilli
Turku School of Economics, för doktorsavhandling 6 000 euroRehan Sheikh Feroze Helsingfors universitet, för doktorsavhandling  
8 000 euroMuhammad Sufyan Turku School of Economics, för doktorsavhandling
6 000 euroVirva Tuomala Hanken Svenska handelshögskolan, för doktorsavhandling 8 000 euro