Utdelade stipendier 2015

Linda Annala
 Hanken Svenska handelshögskolan, för doktorsavhandling 5.000 euro



Maria Ehrnström-Fuentes      
 Hanken Svenska handelshögskolan, för doktorsavhandling 5.000 euro



Samuel Rönnqvist
Åbo Akademi, för doktorsavhandling  
5.000 euro



Rabia Gul Saeed
Åbo Akademi, för doktorsavhandling
5.000 euro



Vaiva Stanisauskaite
 Hanken Svenska handelshögskolan, för doktorsavhandling 5.000 euro