Utdelade stipendier 2014

Linda Annala
 Hanken Svenska handelshögskolan, för doktorsavhandling 6.000 euroOlga Lucía Gómez Charry
 Åbo handelshögskola, Åbo universitet, för doktorsavhandling 7.000 euroNoora Laitio
 The University of Cambridge, för doktorsavhandling 6.000 euroJoseph Awali Sebuwufu
 Vasa universitet, för doktorsavhandling 3.500 euro