Utdelade stipendier 2013

 

SM Shafiqul Alam, Tammerfors universitet, för doktorsavhandling  7.000 euro
Kashif Javed, Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000 euro
Noora Laitio, The University of Cambridge, för doktorsavhandling 6.000 euro
Henrik Nyman, Åbo Akademi, för doktorsavhandling 6.000 euro
Katarina Sehm-Patomäki, RMIT University Melbourne, för postdoktoralt projekt 6.000 eu
SM Shafiqul Alam  Tammerfors universitet, för doktorsavhandling 7.000 euro
     
Kashif Javed  Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000 euro
     
Noora Laitio  The University of Cambridge, för doktorsavhandling 6.000 euro
     
Henrik Nyman  Åbo Akademi, för doktorsavhandling 6.000 euro
     
Katarina Sehm-Patomäki  RMIT University Melbourne, för postdoktoralt projekt 6.000 euro