Utdelade stipendier 2012

SM Shafiqul Alam Tammerfors universitet, för doktorsavhandling
6.000 euro
Natalia Diaz Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000 euro
Sonja Grönblom Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000 euro
Kashif Javed Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000 euro