Utdelade stipendier 2011

Fredrik Abbors Åbo Akademi, för doktorsavhandling 3.000,00   
Andreas Dahlin Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000,00
Annika Holmbom Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000,00

Jussi Nikkinen

Michael Graham

Vasa universitet, och

Stockholms universitet, för forskning

 

8.000,00

Huu Le Nguyen Svenska handelshögskolan, Vasa, för forskning     
3.000,00
Peter Sarlin Åbo Akademi, för doktorsavhandling 5.000,00