Utdelade stipendier 2010

Mikael Collan ett nytt sätt för lönsamhetsanalys 5,000 €
Thomas Erlund för studier: Master Maritime Management 4,800 €
Jeanette Heidenberg för doktorsavhandling 5,000 €
Johanna Liinamaa för doktorsavhandling 5,000 €
Jussi Nikkinen och 

Michael Graham

för projekt om de afrikanska marknadernas integration med USA och Europa 8,000 €