Utdelade stipendier 2007

Samuli Asmala utbytesstudier
Tomas Eklund forskning
Mats Engsbo doktorsavhandling
Catharina Gylling doktorsavhandling
Johanna Kirsilä doktorsavhandling
Ashim Kumar Kar doktorsavhandling
Sara Lindeman doktorsavhandling
Jenni Perätalo utbytesstudier
Andreas Rämö utbytesstudier
Katarina Sehm-Patomäki doktorsavhandling
Pekka Selin grundstudier
   
Tönis Erm pro graduavhandling